เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 25 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
NYC Academy

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร 2

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร 2 บทที่ 5, 15, 16, 17

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 321 บาท


เข้าเรียนได้ทันที


บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทที่ 15 ภาษีเงินได้

บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน,หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น, สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 17 เหตการณ์ภายหลังรอบระยะเวลางาน

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 1.04.46 นาที  
บทที่ 15 ภาษีเงินได้, บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน,หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น, สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1.08.49 นาที  
บทที่ 17 เหตการณ์ภายหลังรอบระยะเวลางาน 1.11.31 นาที  
ข้อสอบประเมิน TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร2  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียนทันที" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีสมาชิก และคลิก ขั้นตอนถัดไป หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีและจัดส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกออกในนามนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

ขั้นตอน 3

เลือกช่องทางในการชำระเงิน แบบชำระเงินผ่านทาง SCB QR Payment Gateway และกด ชำระเงิน (ปุ่มสีเขียว) ผ่าน Secure Payment คุณสามารถขำระเงินด้วย QR Payment นี้ภายใน 15 นาที หากชำระเงินเสร็จแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที