เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 11 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
NYC Academy

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร 1

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร 1 บทที่ 1-4

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 321 บาท


เข้าเรียนได้ทันที


บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

บทที่ 2 ขอบเขต

บทที่ 3 กรอบแนวคิด

บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถูประสงค์, บทที่ 2 ขอบเขต 57.28 นาที  
บทที่4 การนำเสนองบการเงิน 1.23.53 นาที  
ข้อสอบประเมิน TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียนทันที" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีสมาชิก และคลิก ขั้นตอนถัดไป หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีและจัดส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกออกในนามนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

ขั้นตอน 3

เลือกช่องทางในการชำระเงิน แบบชำระเงินผ่านทาง SCB QR Payment Gateway และกด ชำระเงิน (ปุ่มสีเขียว) ผ่าน Secure Payment คุณสามารถขำระเงินด้วย QR Payment นี้ภายใน 15 นาที หากชำระเงินเสร็จแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที