เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 19 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
NYC Academy

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3 บทที่6, 7, 8, 18

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 642 บาท


เข้าเรียนได้ทันที


บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บทที่ 7 ลูกหนี้

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

บทที่ 18 รายได้

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3 EP3-1
เวลา(นาที)
บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บทที่ 7 ลูกหนี้ 1:07:05  
TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3 EP3-2
เวลา(นาที)
บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ 1:07:00  
TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3 EP3-3
เวลา(นาที)
บทที่ 18 รายได้ 1:04:58  
ข้อสอบประเมิน TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร3  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียนทันที" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีสมาชิก และคลิก ขั้นตอนถัดไป หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีและจัดส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกออกในนามนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

ขั้นตอน 3

เลือกช่องทางในการชำระเงิน แบบชำระเงินผ่านทาง SCB QR Payment Gateway และกด ชำระเงิน (ปุ่มสีเขียว) ผ่าน Secure Payment คุณสามารถขำระเงินด้วย QR Payment นี้ภายใน 15 นาที หากชำระเงินเสร็จแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที