เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 11 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
NYC Academy

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1 บทที่1-4

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 642 บาท


เข้าเรียนได้ทันที


บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถูประสงค์

บทที่ 2 ขอบเขต

บทที่ 3 กรอบแนวคิด

บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1 EP1-1
เวลา(นาที)
บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถูประสงค์, บทที่ 2 ขอบเขต 57:28  
TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1 EP1-2
เวลา(นาที)
บทที่ 3 กรอบแนวคิด 49:55  
TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1 EP1-3
เวลา(นาที)
บทที่4 การนำเสนองบการเงิน 1:23:53  
ข้อสอบประเมิน TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) หลักสูตร1  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียนทันที" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีสมาชิก และคลิก ขั้นตอนถัดไป หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีและจัดส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกออกในนามนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

ขั้นตอน 3

เลือกช่องทางในการชำระเงิน แบบชำระเงินผ่านทาง SCB QR Payment Gateway และกด ชำระเงิน (ปุ่มสีเขียว) ผ่าน Secure Payment คุณสามารถขำระเงินด้วย QR Payment นี้ภายใน 15 นาที หากชำระเงินเสร็จแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที