ดูวิธีการสมัครสมาชิกเพื่ออบรมออนไลน์ คลิก คู่มือการใช้งาน

คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่ใช้เข้าอบรม

CPU : INTEL Core i3 ขึ้นไป CPU : AMD Ryzen 3 ขึ้นไป

RAM : 2 Gb ขึ้นไป

Browser ที่แนะนำใช้งาน : Chrome, Microsoft Edge, Safari

Online courses


ทุกหลักสูตรไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ

Complete all CPD hours at NYC

Enhance your expertise with our diverse educational opportunities. Our engaging public seminars cover key areas in accounting, finance, tax, and management. For tailored training, we offer in-house programs designed for your team's specific needs. We're flexible, accommodating your preferred training periods to help you meet your CPD goals. At NYC, we're committed to your professional growth.

nycgroup
All courses are certified by TFAC,
including E-learning and seminars